Søknad om støtte fra Stiftelsen Veteranhjelp 

Felte merket med rødt må registreres. Øvrige felt er frivillig.
Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt.

Medlem
Søknad
 • Gift
 • Ugift
 • Samboer
 • Skilt
 • Ja
 • Nei
Hvilke operasjoner og kontingenter i int ops og årstall har du deltatt i?
Har du søkt tildeling fra Stiftelsen tidligere
 • Ja
 • Nei
Er du i dialog med NAV/namsmann og/eller andre offentlige instanser i forhold til å finne løsninger?
 • Ja
 • Nei
 • Ja
 • Nei
På neste side kan du laste opp relevant dokumentasjon. 
Last opp siste skattemelding, evt forklar hvorfor du ikke kan gjøre det.
  Jeg bekrefter at opplysninger som er gitt i søknaden er fullstendige og korrekte. 
  Jeg bekrefter ved innsendingen av dette skjemaet at opplysningene gitt i søknadsskjemaet kan brukes av Stiftelsen Veteranhjelp i saksbehandlingen.

  • Ja
  Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.